פירושים מהירים – מטבעות

אס המטבעות
התחלה טובה בתחום החומרי. תחושה טובה בענייני כסף או הגוף. ראייה מעשית. גישה תועלתנית. חמדנות. משהו בסיסי ולא מתוחכם.
הפוך: דומה.

2 מטבעות
דואליות. שתי אפשרויות או שני גורמים. שיתוף פעולה תוך שמירת מרחק. דרך מתפתלת, להתקדם באופן מורכב ולא ישיר. הכרה בהישג או קרדיט על יצירה.
הפוך: דומה.

3 מטבעות
תוצר. שותפות או ברית נושאת פירות מעשיים. תוצאות ראשונות של מיזם או מאמץ מכוון. צפי להתקדמות נוספת.
הפוך: אכזבה. שותפות או מיזם אינם מניבים את הפירות שהיו צפויים.

4 מטבעות
יציבות. נכסים חומריים מוצקים. מסורת, כבוד ומוניטין. אמינות שנבחנה לאורך זמן. מוסדות חברתיים מבוססים.
הפוך: שמרנות, היצמדות לתבניות מיושנות ולא רלוונטיות.

5 מטבעות
ערעור. גורם חדש מופיע ומאתגר את היציבות של המבנים הקיימים. משהו חדש מעורר תשומת לב, אבל גם התנגדות.
הפוך: דומה.

6 מטבעות
התרחבות. שפע של משאבים ודרכים פתוחות. פרספקטיבה חיובית, הצלחה. איזון נכון בין יציבות ותנועה קדימה.
הפוך: דומה.

7 מטבעות
קבלה. משהו חדש מתקבל היטב במערכת קיימת. עזרה והגנה. להשתלב במערכת בלי לאבד את הייחודיות שלך.
הפוך: חוסר עצמאות, תלות בגורמים חיצוניים, צורך להסתמך על תמיכה של אחרים.

8 מטבעות
אחידות. מנגנון מכני שפועל לפי חוקים סטנדרטיים וצפויים. שיקולים מעשיים מוכיחים את יעילותם אבל חסר בהם מגע אנושי. עבודה שגרתית. התקדמות אטית וסבלנית.
הפוך: דומה.

9 מטבעות
מוטיבציה. למצוא מקום בתוך מערכת קיימת ולנסות להתקדם ממנו. אמביציה. חשיבה עצמאית ויכולת התמדה יביאו פירות בטווח הארוך.
הפוך: דומה.

10 מטבעות
שפע. פעילות נמרצת בעניינים מעשיים. הצלחה חומרית ומעשית. הרבה עניינים שקשורים בכסף. יש כאלה שמקבלים יותר מאחרים.
הפוך: דומה.

נער המטבעות
יוזמה מעשית. משאבים לא מנוצלים נמצאים בהישג יד. הצלחה ממשית בצעדים ראשונים. בסיס מוצק להתקדמות נוספת.
הפוך: היסוסים, חוסר במטרה ברורה. חשיבה במונחים של הישגי העבר מפריעה לנצל הזדמנויות בהווה.

אביר המטבעות
מניעים חומריים. תנועה לעבר מטרה מעשית. יוזמה יצירתית מנותבת לכיוון עסקי. שאיפות ברורות וממוקדות.
הפוך: רדיפה מתמדת אחרי כסף או מטרה מעשית בלי להגיע למימוש. תשוקות ויצרים יכולים לגרום להפסד או להחמצת הזדמנות רווחית.

מלכת המטבעות
נכסים ממשיים, יציבות אישית וחומרית, ראייה צלולה ומפוכחת. התנהלות ריאליסטית בפרספקטיבה של רווח והפסד.
הפוך: שמרנות, התנגדות לשינוי, התעסקות רק בשמירה על הקיים, ראייה חומרנית שאינה מסוגלת להתחשב בשיקולים אחרים.

מלך המטבעות
יציבות וביטחון, מבט זהיר אך אופטימי. חיפוש הזדמנויות חדשות תוך שמירה על הישגי העבר ועל נכסים קיימים.
הפוך: חוסר סיפוק ממה שכבר ישנו בידי השואל. התעלמות מצדדים חיוביים של המצב הקיים. זווית ראיה מוגבלת.