פירושים מהירים

הפירושים המובאים בדפים הבאים מיועדים לשימוש בזמן הקריאה בקלפים. אם שום דבר לא עולה בדעתכם כשאתם מתבוננים בקלף, אפשר להשתמש בפירוש המהיר כנקודת מוצא, אבל כדאי שפירוש זה לא יגביל אתכם או ימנע מכם למצוא פירושים משלכם. אם אינכם משתמשים בקלפים הפוכים, אפשר להתייחס למשמעויות שמסומנות "הפוך" כהיבטים שליליים של הקלף ולשלבם עם ההיבטים החיוביים.

סדרה ראשית

מטבעות

גביעים

מטות

חרבות

אפשר גם להוריד את הפירושים המהירים בגירסה להדפסה כחלק מחוברת ההסבר לקלפים