כללי אתיקה לקוראי טארוט

הצדקאתיקה של קריאה בקלפים – מה נכון ומה לא נכון לעשות כשקוראים בטארוט לאנשים אחרים, ובמיוחד באופן מקצועי? לכל קוראת וקורא יש מערכת כללים מנחים משלהם. הרשימה שמובאת כאן היא הצעה למערכת כללי אתיקה שאני משתדל לנהוג לפיה בקריאות שאני עורך. היא יכולה לשמש אתכם כנקודת מוצא לקביעת הגבולות שלכם.

כללי אתיקה

 • עלינו להתאמץ ככל יכולתנו כדי שכל מה שנאמר ונעשה במהלך הקריאה יהיה מכוון אך ורק לטובת השואל.
 • עלינו לבטא מידה מרבית של יושרה, פתיחות וגילוי נאות על הרקע המקצועי שלנו ועל שיקולינו בקריאת הקלפים ובניהול המפגש.
 • עלינו להיות כנים כאשר אנו מציגים את הבנתנו ואמונותינו ביחס לקריאה בקלפים, ולהבהיר שאפשר להיעזר בהם גם אם רואים אותם מנקודת השקפה אחרת.
 • אל לנו להתיימר להיות בעלי כוחות על טבעיים או סגולות מיוחדות שאין לאנשים אחרים. גם כאשר משהו מופלא קורה עם הקלפים, הוא אינו שייך לנו ואיננו יכולים לייצר אותו לפי הזמנה.
 • לקריאה אנו מביאים את עצמנו, לטוב ולרע. אבל עלינו להשתדל להיות מודעים לחולשותינו האישיות, ולהימנע מלהשליך את הבעיות והסוגיות הלא פתורות שלנו על השואל.
 • גם אחרי שנים רבות של לימוד ונסיון עלינו להמשיך ולהשקיע בהתפתחותנו כבני אדם וכקוראי טארוט, לעבור תהליכי מודעות דרך טיפול או השתתפות בסדנאות, ללמוד שיטות וגישות חדשות, ולהעמיק את הידע שלנו על הקלפים ועל תחומי דעת אחרים שיעשירו אותנו כקוראים.
 • מותר ונכון לקבל תשלום הוגן על הזמן והמאמץ שהשקענו בקריאה, אבל עלינו להתחשב במצבו הכלכלי של השואל ככל שידרש. יש למנוע מצב שבו לא עזרנו לאדם במצוקה בגלל שאין ביכולתו לשלם לנו.
 • אסור להשתמש בעוצמתם של הקלפים ובכוח שלנו לכוון את האווירה הרגשית במפגש לשם ניצול כספי, מיני או אחר של השואל.
 • כאשר אנו מזהים חרדה אצל השואל עלינו להתאמץ להרגיע אותה. אסור בשום אופן להעצים את החרדות שלו כדי ליצור מצב של תלות בנו, או כדי להניע אותו לבוא אלינו שוב.
 • הקורא חייב לשמור בסוד כל מה שנאמר בזמן הקריאה על חייו האישיים של השואל. אם רוצים לתאר את הקריאה לאנשים אחרים למטרות לימודיות או אחרות, יש לטשטש לגמרי את השמות, הפרטים והרקע הכללי באופן שלא יאפשר שום זיהוי. לשואל מותר כמובן לספר על הקריאה מה שירצה ולמי שירצה.
 • יש להימנע ממתן הנחיות בעניינים שדורשים ידע מקצועי, כמו עניני בריאות, משפט וכדומה.
 • אסור להתיימר לטפל במצבים נפשיים או רגשיים קשים אם אין לנו כלים מתאימים לעסוק בהם. כאשר אנו נתקלים במקרים כאלה, יש לעודד את השואל לפנות לעזרה מקצועית כמו טיפול פסיכולוגי או אחר.