פריסת טארוט ממוחשבת

שבו בנוחות, הירגעו.
קחו כמה נשימות עמוקות,
התמקדו במרכז המסגרת (הקלף הלבן)
התרכזו בבעיה או בסוגיה שלכם

כשתהיו מוכנים, הקליקו בתוך המסגרת

קלף לבן